ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

สมัคร ผอ.สกสค.

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร