โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง  ร่วมกับ  ธนาคารออมสิน  ในการจัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่สมาชิกผู้กู้เงินในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. (ผู้กู้รายเดิม)

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้

  1.  หนังสือแจ้งการจัดประชุมและแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ
  2.  ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป
  3.  เอกสารประชาสัมพันธ์ หน้า 1/หน้า 2
  4.  แบบฟอร์มโครงการลดภาระหนี้