แจ้งยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. งวด 8/2563

ง.8.2563

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนกรกฎาคม 2563 (งวดที่ 8/2563)

ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563

👉เพื่อเรียกเก็บในเดือนสิงหาคม 2563👈

📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 550 ราย

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

🍄🍄 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 280 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/