สกสค. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. แก่ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด  และพนักงานเจ้าหน้าที่  14  จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุม  เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไดมอนต์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

สกสค. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.