รับมอบพัดลม “โครงการตายายเยี่ยมหลาน”

              นายสมบูรณ์  ปูชนียกุล พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทาง การศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดระนอง  รับมอบพัดลม MIRA ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมอบโดยตัวแทนของ คุณพรทิพย์ ศิริประทุมรัตน์   เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561   เวลา 09.30 น.  เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนใน  “โครงการตายายเยี่ยมหลาน”  ของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุฯ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง

คุณพรทิพย์ ศิริประทุมรัตน์ มอบพัดลมMIRA 2 ตัว