มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง

มอบเงินค่าจัดการศพ พวงหรีด จำนวน 100,000 บาท

แก่ นางสุหัทยา ค้ามี บุตรของ สมาชิก ช.พ.ส. รายนางอุทัย โพธิ์คีรี

นางอุทัย โพธิ์คีรี