มอบรางวัลพระพฤหัสบดี/มอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563

มอบทุน 64

รูปทุ่งมะพร้าว