ประชุมมอบนโยบายผู้บริหาร สกสค. ทั่วประเทศ

การประชุมมอบนโยบายแก่ ผู้บริหาร สกสค. ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่  28  ตุลาคม 2559

ณ ห้องประชุมจุลมณี  โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี

ข่าว สกสค ต.ค.59