ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

สำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง  ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559  ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.  ณ วัดบูรพาพิทยาราม  พระอารามหลวง  ตำบลเขาวัว  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี

1

2

3

4

5

6

7