ก้าวใหม่…สู่ นวัตกรรมการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จังหวัดระนอง

ก้าวใหม่…สู่ นวัตกรรมการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก  ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จังหวัดระนอง

 

                     สำนักงาน สกสค. จังหวัดระนอง ได้จัดทำ Application Line    สำนักงาน สกสค. จังหวัดระนอง เพื่อให้สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  มีความสะดวก ลดขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูล และสิทธิประโยชน์ของตนเอง ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ในการร่วมกันพัฒนากิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สู่ไทยแลนด์ 4.0   โดยขอให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทราบโดยทั่วกัน

การเข้าใช้  Application Line สำนักงาน สกสค. จังหวัดระนอง  สามารถเข้าห้องสนทนา ได้ 2 วิธี คือ

1.)  ค้นหา  ID LINE :   @oteprn  (**ต้องพิมพ์ @ ข้างหน้า)

2.)  สแกน QR CODE