“กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์”

โครงการอบรมวิชาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์”

เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9

ระหว่างวันที่  1 – 3  มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง